Hiệu quả của việc tẩy lông chân bằng trấu bạn đã biết chưa?

tẩy lông chân bằng trấu

Trấu là lớp vỏ ngoài cùng của hạt lúa và được tách ra qua quá trình xay xát. Trong vỏ trấu chứa khoảng 75% là chất hữu cơ dễ bay hơi sẽ cháy trong quá trình đốt. Và khoảng 25% còn lại sẽ chuyển thành tro. Tẩy lông chân bằng trấu Đây là một loại …